De prijs voor het paspoort en de identiteitskaart wordt volgend jaar fiks verhoogd. De Nederlandse gemeenten mogen zelf de prijs van deze reisdocumenten bepalen, het Rijk bepaalt alleen de maximumprijs. De meeste Nederlandse gemeenten hanteren wel de maximumprijs die wordt vastgesteld door het Rijk. Zo zult u voor een paspoort in 2019 ruim 71 euro kwijt zijn, naast de kosten voor het maken van uw pasfoto. De maximumprijs voor dit reisdocument is momenteel ruim 65 euro, dit komt neer op een stijging van 6 euro per document. Voor een identiteitskaart ligt de maximumprijs momenteel op ruim 51 euro, buiten de kosten voor de pasfoto’s. De maximumprijs voor de identiteitskaart zal verhoogd worden naar 57 euro. Ook hier zien we dus een stijging van 6 euro per document. Dit alles is gebleken uit de tarievenlijst voor 2019 van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor 2019 die zij recentelijk heeft gepubliceerd.

Voor kinderen tot en met 12 jaar oud gelden andere tarieven. Voor mensen die in het buitenland woonachtig zijn en een Nederlands paspoort of identiteitskaart hebben, gelden ook andere tarieven. Deze zijn op te vragen bij de Nederlandse ambassade van het desbetreffende land.

De prijzen voor de identiteitskaart en paspoort gelden voor alle Nederlanders van dertien jaar en ouder. De reisdocumenten zijn tegenwoordig tien jaar geldig. Voorheen dienden deze documenten om de vijf jaar vervangen te worden. Het is voor iedereen in Nederland vanaf 12 jaar verplicht om dagelijks een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Mocht er om wat voor reden dan ook om gevraagd worden, dan ben je verplicht het identiteitsbewijs te tonen.

Officieel  dient de ministerraad nog in te stemmen met de wijziging van de tarieven voor het paspoort en de identiteitskaart voor 2019, maar naar verwachting zal dat geen problemen opleveren en zal de verhoging van de tarieven gewoon doorgang vinden.